Veelgestelde vragen

Het openbaar vervoer in Zeeland verandert. Van een systeem met alleen vaste dienstregelingen en vaste routes naar een systeem waarin de reiziger veel meer mogelijkheden heeft om te reizen door Zeeland. Op deze pagina beantwoorden we veelgestelde vragen over het nieuwe publiek vervoerssysteem.

Publiek vervoerssysteem

Waarom komt er een nieuw vervoerssysteem?

Het huidige openbaar vervoer is onvoldoende. Vanuit kleine dorpen is het nu vaak niet mogelijk om met het ov te reizen en in de avonduren en in het weekend zijn er weinig reismogelijkheden. De grote bus rijdt vaak bijna leeg rond. De Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben daarom besloten dat het vervoer sneller, makkelijker en beter moet. Daarom komt er een publiek vervoerssysteem.

Wat is Reizen door Zeeland?

Reizen door Zeeland is het platform waaronder gemeenten en Provincie Zeeland samenwerken aan een nieuw publiek vervoerssysteem. 

Wat zijn de grootste veranderingen in het publiek vervoerssysteem?

Straks heb je als reiziger veel meer keuze en ben je flexibeler. Je kiest zelf je ideale reis. Dit kan een combinatie zijn van vast vervoer van bus, trein en ferry en flexibel vervoer zoals deelvervoer, buurtbussen en flextaxi’s. Ook kan je gebruik maken van een van de vrijwilligersinitiatieven of een meerijdafspraak maken. Er is straks altijd een hub of halte in de buurt, waar je een van de vaste of flexibele vervoersmiddelen kan nemen. Je plant, boekt en betaalt je hele reis via een mobiliteitsapp of belt met de Mobiliteitscentrale.

Wanneer gaat het nieuwe systeem van start en waar?

De komende tijd testen we het nieuwe publiek vervoerssysteem. In 2024 zijn er bijvoorbeeld startprojecten in Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. Zo doen we alvast ervaring op met onderdelen van het systeem en lossen we dat eventuele problemen op. Tegelijkertijd blijven de bestaande buslijnen tot 2026 rijden. Zo blijft de bereikbaarheid, ook tijdens de overgangsperiode, gegarandeerd. 

Welke vervoersopties kan ik straks kiezen?

Je kunt straks kiezen uit vast en flexibel publiek vervoer. Voorbeelden van vast publiek vervoer zijn: de bus, trein en ferry. Voorbeelden van flexibel publiek vervoer zijn: deelfietsen, deelauto’s, de flextaxi, een meerijdafspraak, vrijwilligersinitatieven of de buurtbus.

Wat is publiek vervoer?

Publiek vervoer bestaat uit alle publieke vervoersmiddelen die inwoners en bezoekers kunnen gebruiken. Het bestaat uit het huidige openbaar vervoer, zoals de bus, trein en ferry, aangevuld met flexibel publiek vervoer, zoals deelfietsen, deelauto's, buurtbussen en flextaxi's. Deze vormen van vervoer gebruik je juist op aanvraag. Daardoor zijn meer wijken en dorpen bereikbaar, ook 's avonds en in het weekend.

Wat verandert er voor mensen met een Wmo-indicatie en andere doelgroepen?

Het 'doelgroepenvervoer', bijvoorbeeld het vervoer van mensen met een Wmo-indicatie en leerlingenvervoer, blijft bestaan. Zij blijven van deur tot deur reizen en hun indicatie blijft leidend voor welke vorm van vervoer zij toegewezen krijgen. Daarnaast hebben ze straks meer keuze om hun reis te maken als ze dat liever willen én kunnen. Ze kunnen ook andere vormen van publiek vervoer gebruiken, zoals de bus, flextaxi en de buurtbus. De auto's en busjes die nu alleen voor doelgroepenvervoer gebruikt worden, kunnen straks op andere tijden ook ingezet worden als flextaxi. 

Zijn voorzieningen straks nog wel voldoende bereikbaar?

Voorzieningen worden beter bereikbaar. In lang niet in alle kernen is er nu openbaar vervoer. In de avonden en in de weekenden is er een nog beperktere dienstregeling. In het nieuwe systeem is er zeven dagen per week van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat publiek vervoer beschikbaar. Binnen de bebouwde kom is er op 500 meter altijd een hub voor de flextaxi in de buurt. Hierdoor worden meer voorzieningen op meer tijden bereikbaar.

Wat betekent het nieuwe publiek vervoerssysteem voor de werkgelegenheid?

Er zijn straks mensen nodig om publiek vervoer te organiseren. Minder chauffeurs op een grote bus, maar meer personeel voor het flexibele vervoer zoals de flextaxi en de mobiliteitscentrale. Daarnaast krijgen werknemers extra mogelijkheden om met het publiek vervoer naar hun werk te reizen, in bijvoorbeeld de havens.

Bus, trein en ferry

Wat is het alternatief voor het verdwijnen van buslijnen?

Sommige lijnen verdwijnen, maar bestaande buslijnen worden juist sneller. Wat het alternatief is voor buslijnen die verdwijnen, verschilt per buslijn. In sommige regio's wordt een scholierenlijn in de spits met gecombineerd met flexibel vervoer (flextaxi, meerijden, buurtbus, deelvervoer) in de daluren, terwijl de bus in andere regio's wordt vervangen door flexibel vervoer.

Is er al een bedrijf gevonden dat de komende jaren het busvervoer gaat verzorgen?

De huidige concessie (contract met afspraken) met Connexxion loopt tot december 2026. Connexxion verzorgt het busvervoer tot december 2026. Provincie Zeeland is op zoek naar een vervoerde die vanaf december 2026 het busvervoer kan verzorgen. Hiervoor heeft Provincie Zeeland het ontwerp-Programma van Eisen gepresenteerd. Na de consultatie worden de definitieve aanbestedingsstukken opgesteld, waarna de aanbestedingsprocedure kan starten. In het eerste kwartaal van 2025 wordt er gegund, waarna de nieuwe vervoerder volgens planning in december 2026 kan gaan rijden.

Sluiten de dienstregelingen van de bus goed aan op die van de trein en ferry?

De dienstregelingen van de bussen worden zo goed mogelijk afgestemd op de dienstregelingen van de treinen en de ferry.

Flexibel vervoer

Wat is flexibel publiek vervoer en welke flexibele vervoersmiddelen zijn er?

Naast de bus, trein en ferry, kan je straks flexibel publiek vervoer gebruiken als onderdeel van jouw reis. Bijvoorbeeld door met deelvervoer zoals fiets of auto, of een buurtbus of flextaxi te reizen, een meerijdafspraak te maken of gebruik te maken van een vrijwilligersinitiatief. Je kunt flexibel vervoer op aanvraag gebruiken. Door flexibel vervoer zijn meer dorpen, steden en wijken bereikbaar, ook in de avonden en weekenden.

Wat is een flextaxi?

Een flextaxi is taxi of kleine bus die op aanvraag rijdt. Reizigers geven vooraf aan bij welke hub ze instappen en waar ze naartoe gaan. De flextaxi rijdt de snelste route tussen hubs en heeft geen vaste dienstregeling. In de Kop van Schouwen wordt er sinds augustus 2023 getest met de flextaxi.

Kan je ook met een groep reizen met de flextaxi, bijvoorbeeld met mijn gezin?

Ja. Afhankelijk van het aantal personen waar je mee samen reist, wordt er een auto of een kleine bus ingezet als flextaxi.

Wat is het verschil tussen een flextaxi en een buurtbus?

Het belangrijkste verschil is dat de buurtbus meestal een vaste route rijdt volgens een vaste dienstregeling. De flextaxi rijdt juist de snelste route tussen de verschillende hubs. Een ander verschil is dat de buurtbus bestuurd wordt door een vrijwilliger en de flextaxi door een beroepschauffeur.

Blijven er buurtbussen rijden?

Ja, de buurtbussen blijven rijden. De meeste buurtbussen rijden nu een vaste dienstregeling volgens een vaste route, maar in sommige regio's rijdt de buurtbus straks wellicht alleen nog in de spits volgens een dienstregeling en de rest van de dag op aanvraag. In de gemeente Reimerswaal is er nu een pilot met de Buurtbus Flexom daar ervaring mee op te doen. 

Wat zijn vrijwilligersinitiatieven?

Vrijwilligersinitiatieven zijn vervoersinitiatieven van vrijwilligers, zoals ouders en dorpsraden, om de bereikbaarheid in hun regio te verbeteren. Voorbeelden van bestaande vrijwilligersinitiatieven zijn onder andere de buurtbusverenigingen, Stichting Schoolbus Zonnemaire en Stichting SD Op Weg.

Wat is deelvervoer?

Deelvervoer zijn de vervoersmiddelen waar iedereen gebruik van kan maken, zoals deelfietsen of deelauto’s. Bij verschillende hubs is deelvervoer mogelijk. Via de mobiliteitsapp kan je het deelvervoer makkelijk boeken, betalen en van het slot halen.

Wat is een meerijdafspraak?

Een meerijdafspraak is een afspraak om met iemand anders, die dezelfde kant op gaat, in de auto mee te rijden.

Hoe kan ik een meerijdafspraak maken?

Op dit moment kan je al een meerijdafspraak maken via de app van Nabogo. Hier wordt mee getest op Tholen en Walcheren. In het publiek vervoerssysteem wordt het straks waarschijnlijk ook mogelijk om een meerijdafspraak te maken via de mobiliteitsapps. Je kunt in de app zien als iemand in de buurt zo’n rit aanbiedt en je geeft aan dat je mee wilt rijden. Zo maak je een afspraak met de chauffeur. In de app kan je de reis betalen. De chauffeur krijgt zijn vergoeding via dezelfde app.

Waar kan ik een deelfiets of deelauto achterlaten?

In de mobiliteitsapp zie je op welke andere locaties en hubs je jouw deelfiets of deelauto kunt achterlaten. Waar dat kan, verschilt per aanbieder van deelvervoer.

Hubs

Wat is een hub?

Een hub is een soort halte waar de reiziger op- of over kan stappen op meerdere flexibele of vaste publieke vervoersmiddelen. De hubs zijn herkenbaar aan de groene druppelvormige borden met het woord 'hub' erop. Er zijn verschillende soorten hubs, zoals opstappunten voor de flextaxi en grotere hubs. Hoeveel soorten vervoer en welke voorzieningen er zijn hangt af van de locatie van de hub.  Bij een hub stap je bijvoorbeeld op de bus, neem je een deelfiets, of stap je over van de trein naar een flextaxi. 

Hoe ver moet ik straks lopen of fietsen naar een hub?

Er is straks altijd een hub in de buurt. In dorpen en steden is er altijd een opstappunt voor de flextaxi op loopafstand (maximaal 500 meter) en daarbuiten op maximaal 2,5 kilometer afstand. De Zeeuwse gemeenten zijn druk bezig om te bepalen waar alle hubs precies komen.

Wat zijn schoolmobiliteitshubs?

Samen met scholen ontwikkelen we speciale schoolmobiliteitshubs. Deze hubs zijn in eerste instantie bedoeld voor scholieren en studenten, maar andere reizigers kunnen hier ook gebruik van maken. Ze zijn te vinden bij stations en scholen en er zijn, afhankelijk van de locatie van de school, verschillende publiek vervoersmiddelen beschikbaar, zoals deelfietsen. Op dit moment zijn er schoolmobiliteitshubs in Goes, Middelburg en Vlissingen.

Plannen en boeken

Hoe kan ik straks mijn reis plannen en vervoersmiddelen reserveren?

Je kunt straks je reis plannen en boeken via een mobiliteitsapp. Als je liever telefonisch je reis wilt plannen en boeken, kun je bellen met de Mobiliteitscentrale. Zij adviseren jou welke reis het beste is en kunnen de juiste vervoersmiddelen voor jou reserveren.

Wat is een mobiliteitsapp en met welke apps kan ik reizen door Zeeland?

Mobiliteitsapps zijn apps waarmee je als reiziger je hele reis door Zeeland kan plannen, boeken en betalen. Je kunt in de app invoeren van waar naar waar je wilt reizen en wanneer. De app geeft alle mogelijkheden met het publiek vervoerssysteem. Je maakt dan een keuze en boekt je reis in de app. Je kan je reis ook direct betalen. Je vervoersbewijzen voor de reis staan dan ook in de app. In Zeeland zijn alle vervoersmiddelen straks te zien in de de apps Gaiyo en Moves. Je kunt dus kiezen welke app jij het prettigst vindt.

Moet ik per se een app installeren of kan ik ook bellen?

Als je geen smartphone hebt, kun je ook bellen met de Mobiliteitscentrale voor reisadvies of om jouw reis met bijvoorbeeld de flextaxi te boeken. De Mobiliteitscentrale regelt jouw reis dan voor je. Reizigers in de Kop van Schouwen kunnen nu al bellen met de Mobiliteitscentrale om de flextaxi te reserveren. Dat kan via 088 2358070.

Hoe kan een deelauto of deelfiets reserveren en van het slot halen?

Via de mobiliteitsapp kan je deelvervoer makkelijk boeken en betalen. Alle deelauto's en deelfietsen hebben een elektronisch slot. Je kan een deelfiets of deelauto dus met de app van het slot halen.

Hoe kan ik de flextaxi reserveren?

Je kunt de flextaxi voorafgaand aan je reis reserveren. In de Kop van Schouwen kan dat nu door te bellen met de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVZ) via het telefoonnummer 088 2358070. Straks kan dat in heel Zeeland door te bellen met de Mobiliteitscentrale of door een reservering te maken via de mobiliteitsapp.

Hoe lang van tevoren moet ik de flextaxi reserveren?

Tijdens de pilot met de flextaxi in de Kop van Schouwen kan een flextaxi tot 2 uur voor de reis gereserveerd worden of eerder. Straks kan het ook korter van te voren. Het is ook mogelijk een wekelijks terugkerende afspraak te maken.

Kan ik ook ’s avonds gebruik maken van publiek vervoer?

Deelfietsen, deelauto’s en de mogelijkheid om een meerijdafspraak te maken via een meerijdenapp zijn 24/7 beschikbaar. Andere middelen zoals de flextaxi of een vrijwilligersvervoersmiddel zijn tussen 06:00 en 23:00 uur beschikbaar. 

Betalen

Hoe betaal ik straks mijn reis?

Je kunt je reis betalen via de mobiliteitsapp. Soms kan je ook in het vervoersmiddel zelf betalen via OVpay of door in te checken met je OV-chipkaart. Tijdens de proef met de flextaxi in de Kop van Schouwen is het op dit moment is nog niet mogelijk om met je OV-chipkaart te betalen in de flextaxi, maar in het nieuwe publiek vervoerssysteem kan dat wel. Het lenen van een deelauto of deelfiets en het meerijden met iemand anders kan alleen betaald worden via de mobiliteitsapp.

Kan ik ook contant betalen?

Dat is per vervoersmiddel en vervoersmaatschappij anders. Treinkaartjes kan je wel contant betalen. In veel vervoersmiddelen zoals de bus en ferry is dat vanwege de veiligheid al langer niet meer mogelijk. In de flextaxi in de Kop van Schouwen kan je wel contant betalen en pinnen, maar nog niet met je OV-chipkaart betalen. Als je een deelauto of deelfiets wilt gebruiken of wilt meerijden met iemand anders, kan je vanwege praktische redenen alleen betalen via een mobiliteitsapp.

Wat is het tarief van de flextaxi?

Het tarief voor de flextaxi in de Kop van Schouwen is nu bijna hetzelfde als het tarief van de bus: €1,01 opstaptarief plus €0,17 per kilometer. Kinderen tot en met 3 jaar reizen daar gratis. De gemeenten en de Provincie Zeeland hebben afgesproken dat de tarieven van de flextaxi straks in heel Zeeland vergelijkbaar zijn met de tarieven voor de bus, maar de exacte tarieven zijn nog niet bekend. Er moet ook nog bepaald worden wat de overstaptarieven worden als je met verschillende vervoersmiddelen reist (bijvoorbeeld eerst met de flextaxi en dan met de bus). 

Is jouw vraag niet beantwoord?

Als jouw vraag niet beantwoord is, of als je een ander probleem hebt, dan kan je ons een e-mail sturen via reizendoor@zeeland.nl. Je kunt ook bellen naar 0118 631 011. We proberen jouw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.