Toegankelijkheidsverklaring

De Provincie Zeeland wil dat iedereen deze website goed kan vinden, gebruiken en bekijken. We streven ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken voor iedereen.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen.

Deze website, reizendoorzeeland.nl, voldoet aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze Toegankelijkheidsverklaring lichten wij dit toe.

Naast deze verklaring is er een rapport opgesteld met uitgebreide toetsresultaten. Deze resultaten geven aan op welke punten de website moeten worden verbeterd. Het raport is inzichtelijk.