Nieuws

14 maart 2024

Nieuw voorstel voor aanbesteding busvervoer gereed

Een aantal oorspronkelijk geschrapte lijnen blijft bestaan, er komen minder strenge eisen aan het emissievrije vervoer, de contractperiode wordt langer en het budget verhoogd. Dat zijn de belangrijkste aanpassingen in het voorstel voor de nieuwe aanbesteding voor de busconcessie in Zeeland. De aanpassingen zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken met reizigers, buschauffeurs, gemeenten, scholen en vervoerbedrijven. Een werkwijze die gedeputeerde Harry van der Maas de komende jaren wil blijven volgen bij het uitvoeren van de plannen voor het nieuwe publieke vervoer. “Samen met de gemeenten gaan we nog meer in gesprek met de reizigers, chauffeurs, scholen, dorpsraden en andere betrokkenen”, zegt gedeputeerde Van der Maas.
Harry van der Maas presenteert ontwerp programma van eisen busconcessie

Verbeterd busplan

Naast dat veel buslijnen blijven zoals ze nu al zijn, zijn er ook een aantal verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van de vorige aanbesteding. Zo is Renesse terug als halteplaats op de route van lijn 133, blijft lijn 58 tussen Middelburg en Vlissingen toch bestaan en komen er extra ritten in de gemeenten Veere, Borsele en Noord-Beveland. In Terneuzen ten slotte wordt op advies van buschauffeurs een verschillende route met de buslijnen gereden, om zodoende een groter deel van de stad te bedienen.

Kaart met buslijnen in Zeeland

Hoe verder?

De komende weken kan iedereen zijn zegje doen over het ontwerp-Programma van Eisen. Na deze consultatie worden de definitieve aanbestedingsstukken opgesteld, waarna de aanbestedingsprocedure kan starten. In het eerste kwartaal van 2025 wordt er dan gegund, waarna de nieuwe vervoerder volgens planning in december 2026 kan gaan rijden.